Uslovi postavljanja linkova

1. Ova web stranica je vlasništvo firme Porsche BH d.o.o. i sadrži
Homepage (prva stranica) i sve ostale stranice.

2. Porsche BH podržava i dozvoljava postavljanje pravno korektnih poveznica, odnosno linkova na Homepage i sve ostale stranice pod sljedećim uslovima:

- Linkovi se smiju postavljati isključivo na ukupnu ponudu. Na taj će način biti prikazana 
aktuelna i trenutna ponuda ukupnog broja vozila na internet platformi drugog korisnika.

- Svako postavljanje linkova mora sadržavati vezu na stranice Porsche BH;
posebno, svaki sadržaj Internet stranica firme Porsche BH mora biti prikazan isključivo bez izmjena.

3. Svako preusmjeravanje na pojedine pod stranice stranica firme Porsche BH bez
izjave o porijeklu stranica nije dozvoljeno (Deep-Linking).

4. Svako preusmjeravanje, odnosno referenciranje u pretragama na rezultate pretraživača (Google, Yahoo...) je dozvoljeno.

5. U slučaju da se ne preusmjerava kao što je opisano pod tačkom 2, već podatke online koristi, odnosno obrađuje drugi ponuđač, a posebno ako se to naplaćuje, takav način preusmjeravanja, postavljanja linkova odnosno korištenja, zahtijeva pismenu dozvolu od strane firme Porsche BH. Firma Porsche BH d.o.o. zadržava pravo da u takvim slučajevima traži naknadu za korištenje svojih podataka.

6. Firma Porsche BH d.o.o. zadržava pravo da preusmjeravanje odnosno postavljanje linkova zabrani određenim osobama, kompanijama, društvima, grupama osoba ili organizacijama ili zbog sadržaja na stranicama odnosno servisa koje nudi ili na stranicama objavljuje ponuđač, bez prethodne najave.

7. Izrada direktnih ili indirektnih linkova na ovu stranicu sa stranica koje se mogu dovesti u vezu sa informacijama, sadržajima, web stranicama ili web servisima pravno nedozvoljenih, nemoralnih, politički radikalnih diskriminirajućih, kriminalnih, ilegalnih sadržaja ili slične prirode također nije dozvoljeno. Porsche BH d.o.o. eksplicitno se ograđuje od ovakvih sadržaja na stranicama, uključujući i sve podstranice takvih ponuđača.

8. Porsche BH ne preuzima odgovornost za štetu odnosno nedostatke bilo koje vrste, 
kao ni eventualni pravni aspekt koji nastane iz takvog preusmjeravanja, a suprotan je ili je bio suprotan sa našim uslovima postavljanja linkova.

9. Porsche BH zadržava pravo ukidanja prava postavljanja linkova bilo kada bez prethodne najave. Također uzima za pravo da kažnjava postupanje protivno smjernicama, koristeći se dostupnim tehničkim i pravnim sredstvima.

language car-favorit up compare-large