Trgovački registar

Porsche BH je društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Sarajevu.

Skraćena oznaka firme: Porsche BH d.o.o. Sarajevo

Član društva Porsche Holding Gesmbh Salzburg.

Poštanska adresa:
Bulevar Meše Selimovića 16,

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387(0)33 257 063
E-Mail: [email protected]

Porsche BH d.o.o. je upisan u sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu:
MBS: 65-01-0524-13
JIB: 4201887660000
PIB: 201887660000

Banka:
Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
Transakcijski račun broj: 1610000110600090
IBAN: BA391611000002370447
SWIFT: RZBABA2S

UPRAVA:
Senad Olovčić
Alex Vaszi
Kontakt: [email protected]

language car-favorit compare-large up