Mobilna asistencija

Uslovi za korištenje usluga Das WeltAuto mobilne garancije

Kupci rabljenih vozila brendova Porsche, Audi, Volkswagen, Škoda, Seat ili eventualno drugih automobilskih brendova kod Das WeltAuto ovlaštenih trgovaca imaju pravo na usluge Das WeltAuto mobilne garancije u trajanju od 12 ili 24 mjeseca pod uslovom da urade redovni servisni pregled kod ovlaštenog matičnog trgovca/servisa nakon isteka 12 mjeseci garantnog roka.

Nakon isteka 12 mjeseci na sljedećem redovnom servisnom pregledu može se produžiti vremensko trajanje usluga u okviru Das WeltAuto mobilne garancije za narednih 12 mjeseci, ukoliko su ispunjeni uslovi proizvođača, matičnog servisa i davaoca usluge.

Usluge Das WeltAuto mobilne garancije mogu se koristiti samo za rabljena vozila kupljena kod ovlaštenih Das WeltAuto trgovaca, odnosno:

a) Pravo na korištenje usluga imaju svi vlasnici kartica Das WeltAuto mobilne garancije (Classic i Premium) za vrijeme važenja kartice paketa usluga.

b) Sve usluge u okviru Das WeltAuto mobilne garancije ostvaruju se isključivo putem broja telefona +387 22 28 21 27

c) Korisnik je dužan dati operateru sljedeće podatke: broj kartice paketa, VIN oznaku, marku i model vozila, datum isporuke kupcu ili datum posljednjeg obaveznog servisnog pregleda i ostale neophodne podatke.

d) Prilikom dolaska mobilne jedinice korisnik je dužan predočiti važeću karticu Das WeltAuto mobilne garancije, garantnu knjižicu i/ili kupoprodajni ugovor/ potvrdu od osiguravajuće kuće, u koje su obavezno upisani podaci iz prethodnog stava (c).

e) U slučaju saobraćajne/prometne nezgode korisnik je dužan pozvati policiju, nakon čega će se sačiniti policijski zapisnik o nezgodi.

U slučaju da korisnik nema karticu Das WeltAuto mobilne garancije, sam snosi sve troškove dolaska vozila za pomoć na cesti, odnosno vučnog vozila.Eventualni gubitak kartice paketa usluga (Classic i Premium) potrebno je odmah prijaviti Alarm centrali na gore navedeni broj telefona.

Usluge mobilne garancije pružaju se u zavisnosti od toga jesu li zadovoljene odredbe i uslovi za pomoć u okviru definisanog paketa usluga.

 

Image of Mobilna asistencija
Image of Mobilna asistencija

Usluge u okviru paketa CLASSIC • Pozivni centar

Na raspolaganju je 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Sve usluge u okviru Das WeltAuto mobilne garancije ostvaruju se izričito preko Pozivnog centra putem broja telefona +387 33 28 21  27.

 • Tehnička pomoć na cesti

Pomoć putem Das WeltAuto mobilne garancije na mjestu događaja pruža se tako da se po prijemu poziva i identifikacije korisnika šalje najbliža, u tom trenutku raspoloživa mobilna jedinica/intervencijsko vozilo, koje će u najkraćem mogućem roku doći na lokaciju vozila u kvaru.

 Prijevoz vozila u slučaju kvara

Ako dođe do kvara vozila do te mjere da nastavak vožnje nije moguć, vozilo će biti prevezeno do najbližeg ovlaštenog Porsche, Audi, Volkswagen, Škoda, Seat servisa ili drugog ovlaštenog servisa kojem pripada marka/model ovlaštenog vozila. Ako u krugu od 50 km postoji više ovlaštenih servisa, korisnik može odabrati servis u koji želi prevesti vozilo. Preko 50 km korisnik na licu mjesta plaća razliku (doplata za svaki dodatni natovareni” kilometar) za prijevoz do željenog servisa, odnosno 2,40 KM/km, iznos bez PDV-a (natovareni km). Korisnik ima pravo na besplatan prijevoz vozila u slučaju kvara do maksimalno 50 kilometara.

 • Izvlačenje i prijevoz vozila u slučaju prometne/ saobraćajne nezgode

Ukoliko se vozilo nalazi na nepristupačnim terenima usljed prometne/saobraćajne nezgode, korisnik ima pravo na izvlačenje vozila do sigurnog mjesta s kojeg se može utovariti.

U slučaju da je vozilo havarisano uslijed prometne/saobraćajne nezgode, korisnik ima pravo na prijevoz vozila (obavezno posjedovanje zapisnika policije o prometnoj/saobraćajnoj nezgodi) do najbližeg ovlaštenog servisa jednom godišnje ili do lokacije po želji korisnika, a koja nije udaljenija od najbližeg ovlaštenog servisa.

 • Zamjensko vozilo

Ukoliko kvar ne može biti otklonjen u ovlaštenom servisu u toku istog dana kada je vozilo dovezeno, Pozivni centar će organizirati zamjensko vozilo iste klase. Stranka koristi zamjensko vozilo do popravke vozila, ali ne duže od 3 kalendarska dana. Troškovi dostave i preuzimanja vozila su uključeni. Troškove goriva snosi stranka. Da bi se pružila ova usluga, vozilo mora biti prevezeno u ovlašteni servis radi dijagnoze kvara, odnosno ostvaruje se pravo tek nakon što ovlašteni servis dijagnosticira  kvar/incident.

 • Smještaj

Usluga smještaja u hotelu može se koristiti u slučaju kada se vozilo ne može popraviti isti dan u ovlaštenom servisu, a kvar se dogodio 80 ili više km od mjesta stanovanja korisnika. Ova usluga vrijedi za vozača i putnike u hotelu koji odabere Das WeltAuto mobilnu garanciju s najviše 3 zvjezdice, odnosno 3 noćenja. Da bi se pružila ova usluga, vozilo mora biti prevezeno u ovlašteni servis radi dijagnoze kvara, odnosno ostvaruje se pravo tek nakon što ovlašteni servis dijagnosticira kvar/incident.

 • Nastavak putovanja/povratak kući

Ukoliko se vozilo nakon incidenta ne može popraviti isti dan, organizovat će se da vozač i putnici mogu nastaviti putovanje do željene destinacije ili povratak kući s drugim alternativnim prijevoznim sredstvom u maksimalnom iznosu 300,00 EUR po osobi (uključen PDV).

 •  Ostalo

Usluge organizovanja zamjenskog vozila, smještaja i nastavka putovanja nije moguće međusobno kombinovati i ostvaruju se samo u slučaju tehničkog kvara na vozilu. Troškove putarina, trajekta, mostarina, čekanja, tunela i sl., plaća korisnik na licu mjesta

 

Image of Mobilna asistencija

Usluge u okviru paketa PREMIUM

 • Pozivni centar

Na raspolaganju je 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Sve usluge u okviru Das WeltAuto mobilne garancije se ostvaruju isključivo preko Pozivnog centra putem broja telefona +387 33 28 21  27.

 • Tehnička pomoć na cesti

Pomoć putem Das WeltAuto mobilne garancije na mjestu događaja obavlja se tako da se po prijemu poziva i identifikacije korisnika šalje najbliža, u tom trenutku raspoloživa mobilna jedinica/intervencijsko vozilo, koja će u najkraćem mogućem roku doći na lokaciju vozila u kvaru.

 • Prijevoz vozila u slučaju kvara

Ako dođe do kvara vozila do te mjere da nastavak vožnje nije moguć, vozilo će biti prevezeno do najbližeg ovlaštenog Porsche, Audi, Volkswagen, Škoda, Seat servisa ili drugog ovlaštenog servisa kojem pripada marka/model ovlaštenog vozila. Ako u krugu od 200 km postoji više ovlaštenih servisa, korisnik može odabrati servis u koji želi prevesti vozilo. Preko 200 km korisnik na licu mjesta plaća razliku (doplata za svaki dodatni natovareni” kilometar) za prijevoz do željenog servisa, odnosno 2,40 KM/km, iznos bez PDV-a (natovareni km). Korisnik ima pravo na besplatan prijevoz vozila u slučaju kvara do maksimalnih 200 kilometara.

 • Izvlačenje i prijevoz vozila u slučaju prometne/ saobraćajne nezgode

Ukoliko se vozilo nalazi na nepristupačnim terenima usljed prometne/saobraćajne nezgode, korisnik ima pravo na izvlačenje vozila do sigurnog mjesta s kojeg se može utovariti. U slučaju da je vozilo havarisano usljed   prometne/saobraćajne nezgode, korisnik ima pravo na prijevoz vozila (obavezno posjedovanje zapisnika policije o prometnoj/ saobraćajnoj nezgodi) do najbližeg ovlaštenog servisa jednom godišnje ili do lokacije po želji korisnika, a koja nije udaljenija od najbližeg ovlaštenog servisa.

 • Zamjensko vozilo

Ukoliko kvar ne može biti otklonjen u ovlaštenom servisu u toku istog dana kada je vozilo dovezeno, Pozivni centar će organizirati zamjensko vozilo iste klase. Stranka koristi zamjensko vozilo do popravke vozila, ali ne duže od 5 kalendarskih dana. Troškovi dostave i preuzimanja vozila su uključeni. Troškove goriva snosi stranka. Da bi se pružila ova usluga, vozilo mora biti prevezeno u ovlašteni servis zbog dijagnoze kvara, odnosno ostvaruje se pravo tek nakon što ovlašteni servis dijagnosticira kvar/incident.

 • Smještaj

Usluga smještaja u hotelu može se koristiti u slučaju kada se vozilo ne može popraviti isti dan u ovlaštenom servisu, a kvar se dogodio 80 ili više km od mjesta stanovanja korisnika. Ova usluga vrijedi za vozača i putnike u hotelu koji odaberu Das WeltAuto mobilnu garanciju s najviše 4 zvjezdice, odnosno 4 noćenja. Da bi se pružila ova usluga, vozilo mora biti prevezeno u ovlašteni servis radi dijagnoze kvara, odnosno ostvaruje se pravo tek nakon što ovlašteni servis dijagnosticira kvar/incident.

 • Prijevoz taksijem

Pokriveni su troškovi samo vrijednosti do 80,00 EUR po incidentu (uključen PDV). Ova usluga ostvaruje se samo u kombinaciji s drugim beneficijama.

 • Nastavak putovanja/povratak kući

Ukoliko se vozilo nakon incidenta ne može popraviti isti dan, organizovat će se da vozač i putnici mogu nastaviti putovanje do željene destinacije ili povratak kući s drugim alternativnim prijevoznim sredstvom u maksimalnom iznosu 400,00 EUR po osobi (uključen PDV).

 •  Preuzimanje popravljenog vozila iz servisa

Pokriveni su troškovi preuzimanja popravljenog vozila iz servisa s drugim prijevoznim sredstvom maksimalne vrijednosti  do  500,00 EUR  po  incidentu  (uključen PDV).

 •  Rezervni dijelovi u inostranstvu

Organizacija dostave rezervnih dijelova vrši se u slučaju tehničkog/fabričkog kvara i kvara uzrokovanog greškom korisnika. Da bi se pružila ova usluga, vozilo mora biti prevezeno u ovlašteni servis radi dijagnoze kvara. Pokriveni su samo troškovi isporuke.

 • Ostalo

Usluge organizovanja zamjenskog vozila, smještaja i nas­ tavka putovanja nije moguće međusobno kombinovati i ostvaruju se samo u slučaju tehničkog kvara na vozilu.Troškove putarina, trajekta, mostarina, čekanja, tunela i sl. plaća korisnik na licu mjesta.


Image of Mobilna asistencija
language compare-large up car-favorit